Algemene voorwaarden

1. Opticcolors is niet aansprakelijk op schade die ontstaat door verkeerde toepassing van producten. De consument accepteert hierbij de gebruiksaanwijzing van het in/uit doen van lenzen en het onderhouden ervan te hebben doorgenomen.

2. Opticcolors staat er voor in dat de goederen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en in het aanbod vermelde specificatie.

3. Leveringen van goederen worden voldaan op de uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Opticcolors en de consument anders is overeengekomen.

4. Opticcolors zal wanneer mogelijk zorgvuldig omgaan met de uitvoering van bestellingen van goederen.

4.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst kenbaar is gemaakt aan Opticcolors , tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Opticcolors zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed tenminste binnen 10 werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging tijdelijk of niet op voorraad is, of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de bezorging van Opticcolors door post is Opticcolors niet aansprakelijk voor.

5. Opticcolors is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of immateriële schade als gevolg van het dragen van de lenzen die via deze site besteld zijn.

5.1 De consument accepteert bij aankoop van de producten van Opticcolors de risico op materiële schade en immateriële schade en is aansprakelijke voor de financiële gevolgen die bij schade spelen.

6. De verschuldigde bedragen door de consument dienen voor de levering 100% voldaan te worden.