Gebruiksaanwijzing

VOORZORGSMAATREGELEN

- Raadpleeg uw contactlensspecialist voordat u een oogmedicatie gebruikt terwijl u uw contactlenzen draagt.

- Niet gebruiken als de speciale verzegeling is beschadigd.

- In geval van aanhoudende irritatie dient u het gebruik onmiddellijk te staken, de lens uit het oog te halen en uw contactlensspecialist te raadplegen.

- Houd alle verzorgingsproducten voor contactlenzen buiten bereik van kinderen.

- Verwijder de dop niet uit van de lenzenhouder als de contactlens erin bewaard wordt.

- Laat het spuittopje van de fles niet met een oppervlak in aanraking komen.

- Sluit de fles altijd af na gebruik.

- Spoel contactlenzen of een lenshouder niet met kraanwater.

- Uw lenzenhouder moet regelmatig worden gereinigd en vervangen, zoals aanbevolen door uw contactlensspecialist.

- Om de veiligheid van ogen niet in gevaar te brengen mag u de vloeistof nooit opnieuw gebruiken. Als lenzen langer dan 7 dagen in de vloeistof worden bewaard, word aanbevolen dat u de desinfectieprocedure herhaalt.

- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op het product.